که سهم من بشود ؛ یک نگاه سرسری ات

مرا دوست بدار

به سان

شعبده بازی که 

تردستی هایش را ...

که اگر شعبده هایش نباشد ،

زندگی برایش سخت می شود.

که اگر مرا دوست نداشته باشی

خواهم مُرد  ...


- ع.پ (رهگذر)

۹۷۰۶۰۳

نوشته شده در شنبه 3 شهریور 1397ساعت 09:19 توسط ع.پ (رهگذر) نظرات (2)


Design By : Pichak