که سهم من بشود ؛ یک نگاه سرسری ات

عشق 

آزمونی روحی است. 

ربطی به جنسیت ندارد و با کالبدها بیگانه است. 

عشق با درونی ترین کانون وجود سرو کار دارد. 

اما تو هنوز حتی به معبد خود قدم نگذاشته ای،

ابدا نمی دانی که کیستی و با اینحال در پی آنی که چگونه عشق بورزی.

 نخست خود باش، 

خود را بشناس و دل خوش دار که عشق را پاداش خواهی گرفت.

 

-اوشو

نوشته شده در شنبه 12 خرداد 1397ساعت 08:06 توسط ع.پ (رهگذر) نظرات (0)


Design By : Pichak