که سهم من بشود ؛ یک نگاه سرسری ات

می شود وقتی دارم یواشکی

توی جیب پیراهنت دنبال حواسم می گردم

بی هوا ببوسی مرا !

ضعف کنم بروی برایم آب بیاوری،

بگویم اول خودت کمی بچش!

بگویی چرا؟

بگویم آب قند لازمم!

می شود هر کدام از کشوهای میزم را باز می کنم

ببینم نشسته ای و ناخن هایت را لاک می زنی!

می شود وسط یکی از عاشقانه هایم

دراز بکشی و بگویی 

چهار دیواری اختیاری!

می شود نیمه شب بیدارم کنی و بگویی

یک بوسه بدهکار بودی وقت تسویه حساب است!؟

می شود!؟

شک نکن!

کار سختی نیست...

کافیست همان جا که هستی 

و این جملات را می خوانی

چشم هایت ببندی و دلت را هوایی کنی!

کافی ست زیر لب بگویی دوستم داری تا ببینی

دستم توی جیبت دنبال یک حواس گم شده می گردد!

ببینمت...

چیزی گفتی عزیزم؟

نوشته شده در دوشنبه 7 خرداد 1397ساعت 10:35 توسط ع.پ (رهگذر) نظرات (1)


Design By : Pichak