که سهم من بشود ؛ یک نگاه سرسری ات

فیلترمان کنید ...

نسلِ ما چیزی برایِ از دست دادن ندارد ...

با مدارِکی که محضِ اطلاع است 

و هیچ ارزشِ قانونیِ دیگری ندارد ...

واقعا هم ندارد ...

وقتی تمامِ ارزش ها 

به انتخاب و انتصاب و دل بخواهِ کسانی بند است که 

با ما هیچ نسبتِ فامیلی ندارند ...

وقتی سالها 

با خونِ دل درس خواندیم و انتهایِ راه فهمیدیم ؛

آینده سازیِ اینجا را موروثی گزینش می کنند ،

وقتی هرثانیه 

شرمنده ی پدر و مادری می شویم که عمرشان را 

به پایِ ما گذاشتند و 

این روزها نمی شود عصایِ پیری شان باشیم ...

مشکل از شما نیست ، 

ما نباید به دنیا می آمدیم ... ببخشید !!!!

ما باید قبل از آمدنمان در می زدیم ...

اصلا از اولش هم اشتباه آمده بودیم !!!

دیگر فایده ای ندارد ،

نسلِ زبان نفهمِ ما چیزهایی فهمیده که نباید می فهمید ...

تمامِ بحران ها هم که درست شود ؛ 

ذهنِ از خواب پریده مان ، 

به هیچ وعده و فریبی نخواهد خوابید ...

و چقدر این بیداریِ عمیق ، تاوان دارد این روزها ...

کارِ ما خیلی وقت است از کار گذشته ...

زندگی برایِ ما پشتِ ویترین است ...

خودمان هم کم آورده ایم ...

بزنید از بیخ و بن فیلترمان کنید راحت شویم ...!

نوشته شده در سه‌شنبه 18 اردیبهشت 1397ساعت 07:17 توسط ع.پ (رهگذر) نظرات (1)


Design By : Pichak