که سهم من بشود ؛ یک نگاه سرسری ات

آدم در روز کلی کلمه می‌شنود. 
بعضی کلمه‌ها آبادت می‌کنند 
و بعضی خراب. 
بعضی کلمه‌ها جنسیت دارند، 
بعضی‌ها هم شخصیت دارند. 
مونث‌اند و لطیف یا مذکر و خشن. 
کلمه‌ها وزن و مزه هم دارند. 
وزن بعضی‌هایشان زیاد است و مزه‌ی بعضی‌هایشان تلخ. بعضی‌هایشان قلع و قمع می‌کنند، 
بعضی‌هایشان نوازش. 
شنیدن جمله‌ی «جای طرف خالی! » ، 
همیشه غمگینم می‌کند. 
یادآوری می‌کند یکی باید باشد و نیست. 
حس می‌کنم جای های خالی‌ دلم زیاد شده.
نفسم را بیرون می‌دهم و می‌گویم: 
«جای خالی بعضی آدم‌ها با هیچ چیز پر نمی‌شود.»
نوشته شده در سه‌شنبه 10 بهمن 1396ساعت 20:23 توسط ع.پ (رهگذر) نظرات (1)


Design By : Pichak